Loading...

DK Exception

 

Rekomendacje agrotechniczne

  • Termin siewu: optymalny lub opóźniony.
    Norma wysiewu: 45 nasion/m², by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m².
  • Stanowiska glebowe: wszystkie. Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
  • Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

Cechy rolnicze

Wyniki plonowania w warunkach rolniczych