Loading...

DK Impression CL

 

 

Rekomendacje agrotechniczne

  • Termin siewu: wczesny lub optymalny.
  • Norma wysiewu: 45 nasion/m2, by uzyskać obsadę docelową 40 roślin/m2.
  • Stanowiska glebowe: wszystkie. Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
  • Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha
    w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

Cechy rolnicze

Rejestracja: Polska 2013

Wyniki plonowania w warunkach rolniczych