Loading...

DK Platinium

 

Rekomendacje agrotechniczne

  • Termin siewu: optymalny lub opóźniony. Należy unikać wczesnego terminu siewu. Przyspieszenie siewu w nadmiernie ogrzaną i wilgotną glebę zwiększa ryzyko infekcji roślin. Norma wysiewu 50 nasion/m², by uzyskać docelową obsadę 45 roślin/m².
  • Stanowiska glebowe: stanowiska porażone kiłą kapusty niezależnie od typu gleby. Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
  • Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 80 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.

Cechy rolnicze

Rejestracja: Polska 2016

Wyniki plonowania w warunkach rolniczych