Loading...

Jęczmień KWS HARRIS

NOWOŚĆ!

Jęczmień jary

Siła plonowania i jakości

  • Bardzo wysoka wydajność i stabilność plonu – wiodąca odmiana w badaniach PDO 105 % wzorca na przeciętnym poziomie agrotechnicznym i 106% na poziomie intensywnym za okres 3 lat badań
  • Wysoka jakość zbieranego ziarna – grube ziarno o dobrym wyrównaniu, duża zawartość białka
  • Wysoka jakość zbieranego ziarna – grube ziarno o dobrym wyrównaniu, duża zawartość białka
  • Solidna odporność na wyleganie – proste prowadzenie łanu, możliwość uprawy na mocnych stanowiskach z bardzo intensywnym nawożeniem

 

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,5
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,1
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,4
Rynchosporioza [skala 9°] 7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,4