Loading...

Jęczmień KWS MERIDIAN

Wydajna wielorzędówka

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania
  • Wysoka odporność na ramularię – pewniejsza uprawa w rejonach silnego porażenia
  • Równomierne dojrzewanie ziarna i słomy – szybki i łatwy zbiór
  • Tolerancyjny na lekko opóźniony siew – ważna cecha przy dużym areale uprawy
  • Bardzo mała skłonność do wtórnego budowania pędów („młodzenia”)
  • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV) Typ 1

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby [skala 9 st]

Pleśń śniegowa: 8,2
Mączniak prawdziwy: 6,9
Plamistość siatkowa: 7,1
Rdza jęczmienia: 7,8
Rynchosporioza: 7,9
Ciemnobrunatna plamistość: 6,6
Żółta karłowatość jęczmienia: 7,2