Loading...

Jęczmień KWS VERMONT

NOWOŚĆ!

Jęczmień jary

Wysoki plon na każdym polu

  • Bardzo wysoki potencjał plonowania – w doświadczeniach rejestrowych średni plon przekraczał 9 ton z hektara w skali kraju
  • Łatwa i bezpieczna uprawa – bardzo dobra odporność na wyleganie przed zbiorem
  • Dobry profil zdrowotnościowy – duża odporność na mączniaka, średnia do dużej na ciemnobrunatną plamistość
  • Możliwość uprawy na słabszych stanowiskach – podwyższona tolerancja na zakwaszoną glebę

 

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby

Mączniak prawdziwy [skala 9°]: 7,7
Plamistość siatkowa [skala 9°]: 7,1
Rdza jęczmienia [skala 9°]: 7,7
Rynchosporioza [skala 9°]: 7,9
Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°]: 6,9