Loading...

Jęczmień Rezus

Jęczmień jary

Wzorowa jakość!

  • Bardzo wysoki i stabilny w latach potencjał plonowania, wyniki PDO 2020 – A1 101 % wzorca, A2101% wzorca
  • Wczesny termin dojrzewania, szybki sprzęt z pola i lepsza tolerancja na okresowe niedobory wody
  • Znakomita jakość zbieranego ziarna – bardzo duża masa 1000 ziarniaków, znakomite wyrównanie ziarna
  • Dobra zdrowotność łanu – wysoka odporność na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę oraz ciemnobrunatną plamistość
  • Odmiana z genem Mlo warunkującym niewrażliwość na porażenie przez mączniaka prawdziwego