Loading...

P8150

Wysoki plon energii oraz ziarna

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – dent
  • Rośliny o mocnych łodygach, doskonałe plany na kiszonkę
  • Bardzo szybko dojrzewa i oddaje wodę z ziarna
  • Tolerancyjny na okresowe niedobory wody

Polecany do uprawy w rejonach ciepłych w odpowiedniej obsadzie. Możliwy jest wczesny wysiew na suchych stanowiskach

FAO
K:230 Z:240
ŚREDNIOWCZESNY

 

Wytrzymałość na suszę Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.