Loading...

P8400

Mieszaniec na ziarno

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – ziarno typu dent
  • Kolby bardzo szybko dojrzewają
  • Ziarno płaskie doskonale się suszy
  • Plonuje wysoko i stabilnie

Polecany w rejonach cieplejszych, na dobrych i ciepłych glebach, w odpowiedniej obsadzie. W doskonałych warunkach i dobrym nawożeniu może byc siany gęściej.

FAO
Z:240
ŚREDNIOWCZESNY

 

Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.