Loading...

P8451

Twoja polisa na ziarno i kiszonkę

Cechy

  • Typ ziarna – czysty dent/ TC
  • Plony ziarna wysokie i bardzo wysokie
  • Rośliny średniowysokie, o mocnych łodygach, kolby wyżej zawieszone
  • Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi i dobrej strawności ogólnej
  • Łodygi i liście bardzo zdrowe, szybko dojrzewające, tolerancyjne na fuzariozy i plamistości liści

Polecany do uprawy w całej Polsce, także w klimacie kontynentalnym, na dobrych i średnich glebach.

FAO
K:240 Z:240
ŚREDNIOWCZESNY

 

Wytrzymałość na suszę Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.