Loading...

P8521

Dent polecany na ziarno

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – czysty dent
  • Rośliny o bardzo wysokiej strawności
  • Dobry wzrost początkowy, wcześnie kwitnie
  • Ziarno doskonale oddaje wodę, szybko dojrzewa
  • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody

Polecany do uprawy w rejonach średnio wczesnych, na dobrych i ciepłych glebach, w odpowiedniej obsadzie. Przy częstych brakach opadów zaleca się redukcję obsady na ha.

FAO
220
WCZESNY

 

doskonałe plonowanie Odmiana dojrzewająca
na zielonej łodydze

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.