Loading...

P8589

Mieszaniec uniwersalny

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – dent
  • Mieszaniec o podwyższonej tolerancji na niedobory wody
  • Tolerancyjny na wysokie temperatury
  • Ziarno doskonale wysycha

Polecany do uprawy w rejonach środkowej Polski, na dobrych i ciepłych glebach, w odpowiedniej obsadzie.
W doskonałych warunkach wilgotnościowych i dobrym nawożeniu, może być siany gęściej.

FAO
K:250 Z:250
ŚREDNIOWCZESNY

 

 

Znakomity plon energii Doskonały wzrost Doskonałe plonowanie Bio Entanol Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.