Loading...

P9027

Wysokie plany ziarna i kiszonki

Cechy

  • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
  • Typ ziarna – ziarno typu dent
  • Kolby nisko osadzone, szybko dojrzewają
  • Ziarno doskonale się suszy
  • Ziarno wcześnie odkłada skrobię, a rośliny długo zostają zielone

Polecany do uprawy w rejonach cieplejszych na dobrych
i średnich glebach, w odpowiedniej obsadzie.

FAO
K:270 Z:260
ŚREDNIOPÓŹNY

 

Wytrzymałość na suszę Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.