Loading...

P9074

Perspektywiczny mieszaniec

Cechy

  • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
  • Typ ziarna – dent
  • Kolby średnio wysoko osadzone szybko dojrzewają
  • Stabilny mieszaniec na ziarno, podobnie jak PR38N86, na kiszonkę – jak PR38A79
  • Kiszonka o bardzo wysokiej zawartości skrobi

Polecany do uprawy w rejonach ciepłych, na dobrych i średnich glebach w odpowiedniej obsadzie.

FAO
K:270 Z:270
ŚREDNIOPÓŹNY

 

 

Znakomity plon energii Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.