Loading...

P9127

Uniwersalny Optimum® AQUAmax®

Cechy

  • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
  • Typ ziarna – czysty dent
  • Mieszaniec dający wysokie plony zielonej masy
  • Plony ziarna wysokie i bardzo wysokie
  • Kolby wyżej zawieszone
  • Kiszonka o wysokiej zawartości skrobi

Polecany do uprawy w rejonie środkowym i południowym, na dobrych glebach, także na biogaz.

FAO
K:280 Z:260
ŚREDNIOPÓŹNY

 

 

Doskonały wzrost Wytrzymałość na suszę Doskonałe plonowanie Bio Entanol Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.