Loading...

PR39F58

Mieszaniec uniwersalny

Cechy

  • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
  • Typ ziarna – ziarno pośrednie
  • Wiernie plonuje w różnych warunkach klimatycznych i glebowych
  • Bardzo wysoka tolerancja na choroby i plamistość liści

Polecany do uprawy w środkowej i południowej Polsce. Dobrze toleruje okresowe niedobory wody.

FAO
K:260 Z:260
ŚREDNIOPÓŹNY

 

 

Znakomity plon energii Wytrzymałość na suszę Doskonałe plonowanie Bio Entanol Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.