Loading...

Pszenica Delawar

[A] Pszenica jakościowa

DELAWAR – jakościowa odmiana pszenicy ozimej (grupa A) zarejestrowana w Polsce w 2015 r. Odmiana o dużym potencjale plonowania, wykazuje wyjątkową odporność na wszystkie choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie.

  • pszenica ozima – Delawar – odmiana jakościowa (klasa A) o bardzo dobrym potencjale plonowania (plonowanie na poziomie odmian z klasy B)
  • doskonała odporność na choroby, włączając Fusarium rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie

 

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby

Brunatna Plamistość Liści [skala 90] 7,5
Rdza Żółta [skala 90] 9
Rdza brunatna [skala 90] 8
Łamliwość źdźbła [skala 90] 8
Mączniak [skala 90] 8
Furioza kłosów [skala 90] 7,5
Septorioza plew [skala 90] 7,5
Septorioza liści [skala 90] 7,0

 

STANOWISKO I WARUNKI UPRAWY
rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach

TERMIN I NORMA WYSIEWU
Połowa września do końca listopada, w zależności od rejonu uprawy

  • wczesny 250–280 kiełkujących ziaren/m2
  • optymalny 280–320 kiełkujących ziaren/m2
  • opóźniony 400–450 kiełkujących ziaren/m2

 

NAWOŻENIE AZOTEM
Poziom nawożenia w zależności od fazy rozwojowej, zasobności gleby, stanowiska i spodziewanych plonów:

 

  • krzewienie BBCH 21–25 40–80 kg N/ha
  • strzelanie w źdźbło BBCH 31–32 35–70 kg N/ha
  • początek kłoszenia BBCH 49–51 50–100 kg N/ha