Loading...

Pszenica Julius

[A] Pszenica ozima

Bardzo dobra zimotrwałość – zweryfikowana w trakcie ekstremalnej zimy 2012, jak
i w oficjalnych doświadczeniach PDOiR, możliwość uprawy we wszystkich rejonach kraju.

Możliwość uprawy w słabszych warunkach glebowych – satysfakcjonujący plon w uprawie
na stanowiskach granicznych dla pszenicy.

Wysokie i wierne plonowanie – na wielu polach potwierdził swoje możliwości w praktyce,
zarówno w trakcie mokrych żniw, jak i ciężkiej zimy.

Bardzo wysokie parametry jakościowe ziarna – grupa jakościowa A, wg badań
porejestrowych klasyfikowana jako pszenica z grupy E – elitarna.

Elastyczny w terminie siewu – doskonale sprawdza się we wczesnych, jak i opóźnionych
siewach.

 

Odporność na choroby

  • Mączniak prawdziwy [skala 9°] 5
  • Septorioza liści [skala 9°] 6
  • Septorioza plew [skala 9°] 5
  • Rdza brunatna [skala 9°] 5
  • Rdza żółta [skala 9°] 7
  • Fuzarioza kłosów [skala 9°] 4