Loading...

Pszenica KWS EMIL

[B*] Pszenica ozima SZCZEGÓLNIE POLECANA

 • Bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju – bardzo duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi
 • Wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki
 • Wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita adaptacja do stanowiska glebowego
 • Sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie przed zbiorem
 • Mocny profil zdrowotnościowy – duża odporność na rdze żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści

Odporność na choroby

 • Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,0
 • Septorioza liści [skala 9°] 6,3
 • Septorioza plew [skala 9°] 7,4
 • Rdza brunatna [skala 9°] 7,3
 • Rdza żółta [skala 9°] 7,4
 • Fuzarioza kłosów [skala 9°] 7,2 

Skala 9 st: 1 – ocena najmniej korzystna; 9 – ocena najbardziej korzystna a1 – przeciętny poziom agrotechniki; a2 – wysoki poziom agrotechniki Źródło danych: Doświadczenia rejestrowe,
Republika Czeska – wyciąg *
zimotrwałość na podstawie badań własnych