Loading...

Pszenica KWS EMIL

[B*] Pszenica ozima SZCZEGÓLNIE POLECANA

  • Bezpieczeństwo uprawy we wszystkich regionach kraju – bardzo duża odporność na wymarzanie potwierdzona doświadczeniami polowymi
  • Wysoka produktywność i opłacalność uprawy – wysoki potencjał plonowania na obu poziomach agrotechniki
  • Wykorzystuje potencjał każdego pola – znakomita adaptacja do stanowiska glebowego
  • Sztywne i stabilne źdźbło – niskie rośliny o solidnej odporności na wyleganie przed zbiorem
  • Mocny profil zdrowotnościowy – duża odporność na rdze żółtą i brunatną, septoriozę plew, brunatną plamistość liści

Skala odporności na choroby

 

Skala 9 st: 1 – ocena najmniej korzystna; 9 – ocena najbardziej korzystna a1 – przeciętny poziom agrotechniki; a2 – wysoki poziom agrotechniki Źródło danych: Doświadczenia rejestrowe,
Republika Czeska – wyciąg *
zimotrwałość na podstawie badań własnych