Loading...

Pszenica SY DUBAJ

SY Dubaj – odmiana z grupy jakościowej A zarejestrowana w Polsce w 2019 roku.

Pszenica spełniająca oczekiwania najbardziej wymagających rolników.

Zdrowotność – bardzo wysoka odporność na choroby podstawy źdźbła, liści oraz kłosów.

Doskonałe parametry – grube ziarno, doskonałe wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym, bardzo wysoka liczba opadania oraz zawartość białka.

Zimotrwałość – 4,5 w skali Coboru.

Plonowanie – wysoki potencjał na różnych poziomach agrotechniki.

Adaptacja do warunków glebowych – Pszenica radzi sobie na dobrych jak
słabych stanowiskach.

 

Odporność na choroby

  • Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8
  • Septorioza liści [skala 9°] 8
  • Septorioza plew [skala 9°] 8
  • Rdza brunatna [skala 9°] 8
  • Rdza żółta [skala 9°] 7
  • Brunatna plamistość liści [skala 9°] 8
  • Fuzarioza kłosów [skala 9°] 9
  • Choroby podstawy źdźbła [skala 9°] 8