Loading...

Pszenica TORAS

[A] Pszenica jakościowa

Zimotrwałość oraz niezrównana odporność na fuzariozę

  • TORAS (A) – jest pszenicą jakościową o wyróżniającej się zimotrwałości i odporności na fuzariozę kłosa, przystosowaną do późnego siewu.
  • Odpowiednia do uprawy w różnych regionach i różnych terminach siewu
  • Nadaje się do opóźnionego siewu (po kukurydzy, ziemniakach i burakach cukrowych)
  • Dobra zdrowotność, zimotrwałość, duża i stabilna liczba opadania

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby [skala 9 st]

Brunatna plamistość liści: 6
Rdza żółta: 7
Rdza brunatna: 4
Łamliwość źdźbła: 4
Mączniak: 6
Furioza kłosów: 8
Septorioza liśc: 4