Loading...

Pszenżyto SECURO

Pewność wysokich plonów

  • Wysokie i stabilne w latach plonowanie
  • Pewność plonu dzięki znakomitej zdrowotności (m.in. odporność na mączniaka, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów) połączona z bardzo dobrą zimotrwałością
  • Wczesne kłoszenie i dojrzewanie przy bardzo dobrej odporności na porastanie ziarna w kłosie
  • Bardzo dobre krzewienie
  • Dzięki zdrowotności przydatna również do upraw ekologicznych i ekstensywnych
  • Bardzo dobra mrozoodporność

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby [skala 9 st]

Mączniak prawdziwy: 9
Septorioza liści: 7,5
Rdza brunatna: 7,5
Rdza żółta: 7,5