Loading...

PT302

Wysoka zimotrwałość
Wysoki plon
Wysoka zawartość oleju – 46,8%

CECHY:

Plon nasion 116%*, zawartość białka i włókna
na poziomie wzorca
Dobra odporność na choroby podstawy
łodygi – powyżej wzorca
Dobrze zaadaptowany do różnych
warunków klimatyczno-glebowych
Podwyższona tolerancja na osypywanie

Norma wysiewu nasion/m2
wczesny – 40
optymalny-45
późniony-50

* wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU z 2020 r.