Loading...

PT303

Wysoka zdrowotność
Wysoki plon
Wysoka zawartość oleju – 47,4%

CECHY:
Wybitna zdrowotność: najwyższa tolerancja
na zgniliznę twąrdzikową, wysoka na
cylindrosporiozę, podwyższona na TuYV i suchą
zgniliznę kapustnych
Wyjątkowa odporność na wyleganie
Bardzo wysoki i stabilny plon 118%*
w doświadczeniach COBORU
Bardzo wysoka zawartość oleju

Norma wysiewu nasion/m2
wczesny – 40
optymalny-45
późniony-50

* wyniki doświadczeń rejestrowych COBORU z 2020 r.