Loading...

Jęczmień RUBASZEK

Jęczmień jary

Dobrze plonuje w skali całego kraju– na średnim i na intensywnym poziomie uprawy.

Odmiana z genem Mlo – warunkującym niewrażliwość na porażenie przez mączniaka prawdziwego.

Rośliny średniej wysokości – o bardzo dobrej odporności na wyleganie (nr 1 wg Listy Opisowej Odmian COBORU 2017).

Nasiona o dość wysokiej zawartości białka i o kłosie dwurzędowym.

 

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby

Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,6

Mączniak prawdziwy [skala 9°] 8,3

Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,3

Rynchosporioza [skala 9°] 7,7

Ciemnobrunatna plamistość [skala 9°] 7,8