Loading...
Nasiona

Podsiewy i zasiewy traw

W ofercie posiadamy również:
1. Podsiew pastwisk i łąk.
2. Zasiew traw na boiskach i hipodromach.
3. Zakładanie i odnawianie trawników wielo powierzchniowych.

Podsiew

W celu przeciwdziałania procesowi degradacji trwałych użytków zielonych należy zastosować odpowiednią metodę renowacji jaką jest podsiew wykonany za pomocą specjalistycznego siewnika umieszczającego nasiona bezpośrednio w glebie. Podsiew stosuje się wówczas gdy w darni brakuje lub jest mało traw wysokich i motylkowych i gdy darń jest rozluźniona z dużym udziałem pustych miejsc. Zastosowanie tego typu siewnika pozwala na zachowanie ciągłości produkcji paszy oraz umożliwia nieprzerwany wypas zwierząt.
Powodzenie podsiewu gwarantują gatunki traw łatwo kiełkujące i szybko rosnące takie jak: życica trwała, życica wielokwiatowa, kupkówka pospolita, kostrzewa łąkowa, a z motylkowych koniczyny: łąkowa, biała. Na efektywność podsiewu wpływa również ilość wysiewu. Przyjmuje się ilość ok. 20-25 kg mieszanki traw/ha (15-20 kg/ha nasion traw i 5 kg/ha roślin motylkowych).
Zakładanie i odnawianie trawników wielo powierzchniowych.
Terminy przeprowadzenia podsiewu:
1. Wczesnowiosenny – przed rozpoczęciem wegetacji roślin ( koniec marca, początek kwietnia), szczególnie dla terenów zasobnych w wodę, gdzie nie występuje okresowa susza.
2. Po pierwszym pokosie – dla terenów okresowo zalewanych ( gdzie nie można wykonać podsiewu wczesnowiosennego).
W obydwu terminach należy podsiew właściwe pielęgnować. Toteż 2-3 tygodnie po skiełkowaniu nasion należy przeprowadzić koszenie, które ma na celu odchwaszczenie i odsłonięcie młodych kiełków. Należy również wówczas łąkę zasilić azotem w dawce 20 – 30 kg n/ha. Następnym krokiem właściwej pielęgnacji jest zbiór pokosu gdy trawa osiągnie ok. 20 cm.
3. Późnoletni – po zbiorze drugiego lub trzeciego pokosu (druga połowa sierpnia, do końca września).
Na ogół korzystne warunki wilgotnościowe w tym okresie zapewniają szybkie i równomierne skiełkowanie nasion, a okres jesienny pozwoli na ukorzenienie się siewek co przetrać okres zimy.

Na bazie wieloletniego doświadczenia w świadczeniu usługi podsiewu stwierdzamy, że termin podsiewu późnoletni jest zdecydowanie najkorzystniejszy i uzyskujemy najlepsze efekty posiewu szczególnie na glebach okresowo suchych.
Zalety:
1. Niski koszt.
2. Szybki wzrost wydajności i jakości traw.
3. Zachowanie ciągłości produkcji paszy.
4. Nieprzerwany wypas zwierząt.

Przedsiew

Za pomocą siewnika darniowego można wykonać całkowitą renowację darni bez uprawy gleby po przez zniszczenie starej roślinności za pomocą orki chemicznej (środków chemicznych) i wysiewie nowej mieszanki bezpośrednio w darń.
Metoda ta polega wykonaniu zabiegu chemicznego preparatem zawierającym m.in. glifosat jesienią co najmniej 3 tygodnie przed zakończeniem wegetacji przy wysokości runi 10-15cm. Zasiew traw należy wykonać wiosną siewnikiem darniowym. Dawka nasion 40 kg/ha. Po wschodach konieczna jest pielęgnacja zasiewów jak przy zasiewach metodami tradycyjnymi.

Siew w uprawioną glebę

Za pomocą siewnika darniowego można dokonać siewu w grunt uprawiony po orce tradycyjnej. Warunkiem właściwego wykonania siewu jest odpowiednie przygotowanie gleby tzn. gleba musi być dokładnie uprawiona i zagęszczona a przed siewem mocno przywałowana.
Uwagi:
Zwracamy uwagę na parametry naszego siewnika, który w odróżnieniu od innych jest wyposażony w rozstaw redlic 7,5 cm , co gwarantuje zdecydowanie najkorzystniejszy i najdokładniejszy wysiew nasion.
Jest to rozwiązanie spotykane bardzo rzadko i w centralnej Polsce występuje tylko jeden taki siewnik.