Loading...

Bydło


 

 

Bydło mleczne

Produkty dostępne w standardzie noGMO lub GMO.

Wimilk

Mieszanki uzupełniające

 • linia Wimilk S – linia pasz wysokoenergetycznych dla krów wysokoprodukcyjnych z dużym udziałem chronionego białka sojowego, formułą BIOLTAN, tłuszczem chronionym,drożdżami hydrolizowanymi oraz wysokim poziomem chronionej niacyny.
 • linia Wimilk C – linia pasz dla krów wysokoprodukcyjnych żywionych dawkami o dużej koncentracji skrobi stworzona z wykorzystaniem formuły BIOLTAN oraz chronionego białka sojowego. Dzięki zastosowaniu buforu z alg morskich z dodatkiem morskiego tlenku magnezu oraz żywych kultur drożdży skutecznie zapobiega kwasicy żwacza i poprawia strawność włókna.
 • linia Wimilk Robo Max – mieszanka przeznaczona do żywienia w oborach ze zrobotyzowanym systemem doju, łącząca zalety linii pasz Wimilk S i Wimilk C.
 • linia Wimilk Met+ i Wimilk Max – specjalistyczne mieszanki paszowe dla krów wysokoprodukcyjnych zawierające zbilansowane dawki chronionej metioniny.
 • linia Wimilk Extra Energia – linia pasz wysokoenergetycznych z wysokim udziałem skrobi jelitowej do bilansowania dawek opartych na sianokiszonkach.
 • linia Wimilk Komplet – linia pasz wzbogaconych formułą BIOLTAN z dodatkiem biotyny i cynku organicznego w postaci chelatu aminokwasowego. Redukuje poziom komórek somatycznych w mleku i poprawia stan racic.
 • linia Wimilk Lato – wysokoenergetyczna linia mieszanek z wysokim poziomem magnezu przeznaczona na okres żywienia pastwiskowego.
 • linia Mocna Komplet – linia pasz ekonomicznych.
 • linia Cornmilk – mieszanki o wysokiej zawartości skrobi jelitowej.

Koncentraty białkowe i korektory

 • Wimilk K2 – koncentrat białkowy (38% białka ogólnego) z wysokim poziomem białka jelitowego, w którym zastosowaliśmy chronione białko sojowe, jednocześnie zapewniając prawidłowy bilans azotu w żwaczu. Wzbogacony wysoką dawką chronionej niacyny,wpływającej na zwiększenie produkcji mleka.
 • Extramilk 39 – koncentrat (39% białka ogólnego) dostarczający optymalną ilość białka jelitowego i wysoką podaż azotu w żwaczu.
 • Mocny 40 i 50 – mieszanki do korygowania zawartości białka szybko degradowanego w żwaczu, przeznaczone do stosowania w dawkach z dużą zawartością energetycznych pasz objętościowych.
 • Aminopass – białko sojowe chronione.
 • Rapass – białko rzepakowe chronione.
 • Dynamilk – korektor energetyczny do stosowania jako dodatek ograniczający deficyt energetyczny u krów mlecznych w początkowej fazie laktacji.

Pasza okołowycieleniowa

 • Startmilk – mieszanka do stosowania w okresie okołoporodowym zarówno przed, jak i po wycieleniu. Zawiera glikol propylenowy zapobiegający dużym wahaniom glukozy we krwi, a także tłuszcz i białko chronione. Wyróżnia się wysokim poziomem chronionej metioniny,chronionej niacyny oraz β-karotenu.

Dodatki mineralno-witaminowe

Innowacyjne produkty zawierające mikrokapsułkowane, chronione witaminy i pierwiastki śladowe w formie chelatów aminokwasowych.

 • Mlekowit – podstawowy premiks dla krów w laktacji.
 • Mlekowit Mg – zawiera dodatkowo 9.procentowy udział magnezu i przeciwdziała wystąpieniu tężyczki pastwiskowej.
 • Mlekowit Sac – premiks z żywymi kulturami drożdży, biotyną i chronioną niacyną.
 • Somawit – specjalistyczny dodatek mineralno- witaminowy redukujący poziom komórek somatycznych w mleku.
 • TMR Karoten Profi – zawiera β-karoten oraz chelaty miedzi, cynku i manganu.Poprawia parametry rozrodu.
 • TMR Sac Profi – zawiera β-karoten oraz chelaty miedzi, cynku i manganu oraz żywe kultury drożdży.
 • Pauzawit – produkt dla krów w okresie zasuszenia.

Bufory – związki stabilizujące i stymulujące pracę żwacza.

Buformilk

Zalety stosowania tych produktów to poprawa strawności dawki, podniesienie energetyczności dawki, wyższa produkcja mleka o wyższym poziomie białka, zwiększenie pobrania suchej masy,poprawa statusu immunologicznego krów.

 • Bufor Mix – skuteczna mieszanina kwaśnego węglanu sodowego, alg morskich,morskiego tlenku magnezu oraz kredy; szybko przywraca właściwe pH treści żwacza
 • Bufor Mix Sac – łączy w sobie skuteczność chemicznego działania związków zawartych w produkcie Bufor Mix z biologiczną aktywnością żywych kultur drożdży
 • Acid Buf – skuteczny preparat do walki z kwasicą na bazie alg morskich
 • Sac Rum – żywe kultury drożdży w formie profesjonalnej przed mieszki. Pomaga odkwaszać żwacz i stymuluje wzrost jego mikroflory.
 • Cornbooster – dodatek zawierający enzymy poprawiające strawność skrobi i włókna kukurydzianego z dodatkiem żywych kultur drożdży


 

 

Bydło mięsne

Produkty dostępne w standardzie noGMO lub GMO.

Wimilk

Mieszanki uzupełniające

 • Cornmilk – mieszanki o wysokiej zawartości skrobi jelitowej
 • Wiking Farm – mieszanka do półintensywnego opasania bydła powyżej 6. miesiąca życia

Koncentraty białkowe i korektory

 • Wimilk K Opas – koncentrat białkowy zawierający 30% białka ogólnego. Zalecany udział w mieszankach 20-30%.
 • Mocny 40 i 50 – mieszanki do korygowania zawartości białka szybko degradowanego w żwaczu. Przeznaczone do stosowania w dawkach z dużą zawartością energetycznych pasz objętościowych
 • Dynamilk – korektor energetyczny do stosowania jako dodatek ograniczający deficyt energetyczny

Dodatki mineralno – witaminowe

Innowacyjne produkty zawierające mikrokapsułkowane,chronione witaminy i pierwiastki śladowe w formie chelatów aminokwasowych

 • Opaswit – premiks dostosowany do potrzeb bydła opasowego

Bufory – związki stabilizujące i stymulujące pracę żwacza.

Zalety stosowania tych produktów to poprawa strawności dawki, podniesienie energetyczności dawki, wyższa produkcja mleka o wyższym poziomie białka, zwiększenie pobrania suchej masy, poprawa statusu immunologicznego krów.

 • Bufor Mix – skuteczna mieszanina kwaśnego węglanu sodowego, alg morskich, morskiego tlenku magnezu oraz kredy; szybko przywraca właściwe pH treści żwacza
 • Bufor Mix Sac – łączy w sobie skuteczność chemicznego działania związków zawartych w produkcie Bufor Mix z biologiczną aktywnością żywych kultur drożdży
 • Acid Buf – skuteczny preparat do walki z kwasicą na bazie alg morskich
 • Sac Rum – żywe kultury drożdży w formie profesjonalnej przed mieszki. Pomaga odkwaszać żwacz i stymuluje wzrost jego mikroflory.
 • Cornbooster – dodatek zawierający enzymy poprawiające strawność skrobi i włókna kukurydzianego z dodatkiem żywych kultur drożdży


 

 

Cielęta

Produkty dostępne w standardzie noGMO lub GMO.

Wimilk

Mieszanki do odchowu

 • Cielak 1 – od 3. dnia życia
 • Cielak 2 – od 21. dnia życia
 • Wimilk Junior – mieszanka uzupełniająca z probiotykiem dla cieląt po odsadzeniu
 • Wimilk K Bobo – starter zawierający 30% wysokiej jakości białka, przeznaczony do sporządzania mieszanki z pełnym ziarnem kukurydzy.

Preparaty mlekozastępcze Witamilk

Doskonale realizują cele odchowu, zarówno w modelu tradycyjnym, jak i skróconym. Zastosowane probiotyki w dużym stopniu ograniczają zachorowalność młodych zwierząt.

 • Witamilk Premium – do stosowania już w pierwszych dniach życia. Wyróżnia się wysokim udziałem produktów mlecznych i zerową zawartością włókna pokarmowego.
 • Witamilk 1 – dla cieląt od .3 do 21. dnia życia
 • Witamilk 2 – dla cieląt od 21. dnia życia
 • Witamilk Len – preparat z dodatkiem siemienia lnianego dla cieląt od 21. dnia życia

Musli dla cieląt

 • Cielak Musli – mieszanka dla cieląt na bazie mikronizowanego ziarna kukurydzy i jęczmienia oraz doskonałego startera białkowego Wimilk K Bobo.