Loading...

Kukurydza Pioneer®

 

Charakterystyka odmian

Odmiana

FAO

Plon kiszonki

Jakość kiszonki

CCM

Ziarno

Biogaz

Bioetanol

Typ ziarna

Kiszonka

Ziarno

P8521

220

●●●

●●

●●●

●●●

DENT

P8000

230

230

●●

●●

●●●

●●●

●●●

DENT

PR39H32

230

240

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

FLINT

P8150

230

240

●●

●●●

●●●

●●●

●●

DENT

P8307

240

230

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P7902

250

●●

●●

●●●

●●●

FLINT

P8329

250

240

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P8372

240

240

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

FLINT

P8400

240

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

PR39A98

240

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P8451

240

240

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P8500

250

250

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P8589

250

250

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P9027

270

260

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

PR39F58

260

260

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

PR38N86

270

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P9074

270

270

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P9127

280

260

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P9234

280

270

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P9241

280

270

●●●

●●

●●●

●●●

●●●

●●●

DENT

P0725

320

●●●

●●

●●

●●●