Loading...

Dekalb DKC2931

MOCNY, WCZESNY  MIESZANIEC NA ZIARNO

RM/FAO 79/220-230

Grupa: WCZESNA

Rejestracja: FRANCJA 2013

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

KISZONKA, GRYS

TYP ZIARNA

FLINT

TYP KOLBY

FIX

WYSOKOŚĆ ROŚLINY

WYSOKA

OSADZENIE KOLBY

ŚREDNIE

WIGOR WIOSENNY

7

TOLERANCJA NA CHŁODY

7

TOLERANCJA NA OKRESOWE

NIEDOBORY WODY

8

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ ŁODYG

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ KOLB

7

STAY-GREEN

7

STAY-GREEN

8

Skala cech: 1-słaby, 9-najlepszy

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

  • Stanowisko glebowe: słabe, średnie i dobre
  • Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody – 9,0 sztuk/m2 niedobór wody – 7,5 sztuk/m2
  • Norma wysiewu na kiszonkę: odpowiednia ilość wody – 9,0 sztuk/m2 niedobór wody – 8,0 sztuk/m2

KORZYŚCI

PLON

Wysoki potencjał plonowania

MOCNE ŁODYGI

Mała podatność łodyg na złamania

WIGOR WIOSENNY

Dobry wczesny wigor. Dobra
tolerancja na chłody wiosenne.

STABILNOŚĆ PLONOWANIA

Dobra stabilność plonowania w różnych
warunkach uprawowych.

 

REJONIZACJA

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE MONSANTO POLSKA 2018
13 LOKALIZACJI Z 18 TESTOWANYMI ODMIANAMI