Loading...

Mieszanki kośno-pastwiskowe

ODMIANA

FIRMA

PRZEZNACZENIE

CHARAKTERYSTYKA

SKŁAD

BG-2 TETRA

BARENBRUG

HOLANDIA

Gleby okresowo suche

Mieszanka 2-3 letnia na zielonkę lub kiszonkę

60% życica mieszańcowa (2N)
25% życica trwała (4N)
15% życica trwała (2N)

BG-6 SUPER

BARENBRUG

HOLANDIA

Gleby okresowo suche

Mieszanka wieloletnia na zielonkę lub kiszonkę, oraz na pastwiska

20% życica trwała (2N)

20% życica trwała (4N)

10% życica wielokwiatowa

15% kostrzewa łąkowa

20% tymotka łąkowa

10% koniczyna biała

5% kostrzewa trzcinowa miękkolistna

KP-1

GRANUM

POLSKA

Łąki i użytki zielone zbierane na kiszonkę

Mieszanka kośno- kiszonkowa na 1-2 letnie użytkowanie

30% życica wielokwiatowa 4N

30% życica westerwoldzka 4N

20% życica mieszańcowa 4N

10% koniczyna perska

10% koniczyna aleksandryjska

BG-3 PROTEIN

BARENBRUG

HOLANDIA

Gleby suche i zasadowe

Mieszanka wieloletnia na zielonkę lub kiszonkę

10% życica trwała (4N)

60% kostrzewa trzcinowa miękko

30% lucerna siewna

KP-2

GRANUM

POLSKA

Gleby okresowo suche

Mieszanka na grunty orne do wieloletniego użytkowania na przemienne użytki zielone

20% festulolium

10% kupkówka pospolita

20% kostrzewa trzcinowa

5% stokłosa bezostna

10% lucerna siewna

10% życica mieszańcowa

5% życica westerwoldzka

15% życica trwała (4)

KP-8

GRANUM

POLSKA

Gleby normalne

Mieszanka wieloletnia pastwiskowa szczególnie polecana przy hodowli bydła mlecznego

15% festulolium

5% kostrzewa łąkowa

10% tymotka łąkowa

5% wiechlina łąkowa

5% życica wielokwiatowa

35% życica trwała

10% życica mieszańcowa

5% życica westerwoldzka

10% koniczyna łąkowa

BG-8 STRUCTO

BARENBRUG HOLANDIA

Gleby o mniejszej zasobności w składniki pokarmowe

Mieszanka przydatna do ekstensywnego użytkowania na trwałych użytkach zielonych

10% kostrzewa łąkowa

10% tymotka łąkowa

20% życica westerwoldzka

30% życica trwała (4N)

20% kupkówka pospolita

30% kostrzewa trzcinowa miękkolistna

KP-3

GRANUM POLSKA

Gleby normalne i okresowo suche

Mieszanka pastwiskowa wieloletnia zalecana na terenach pochyłych i pagórkowatych oraz na gruntach ornych

17% życica trwała (4N)

20% życica trwała (2N)

15% życica mieszańcowa

5% życica westerwoldzka (4N)

15% tymotka łąkowa

10% kostrzewa łąkowa

5% kostrzewa czerwona

8% wiechlina łąkowa

5% koniczyna biała

KP-4

GRANUM POLSKA

Gleby suche i okresowo suche

Mieszanka pastwiskowa na wieloletnie i intensywne użytkowanie

10% festuloilum

5% tymotka łąkowa

7% kostrzewa łąkowa

10% kostrzewa czerwona

15% życica wielokwiatowa (4N)

17% życica trwała (4N)

20% życica trwała (2N)

17% kostrzewa czerwona

8% kupkówka pospolita

10% życica miesząńcowa

5% życica westerwoldzka

8% koniczyna biała

KP-10

GRANUM POLSKA

Gleby średnie

Mieszanka kośno-pastwiskowa na wieloletnie użytkowanie

10% tymotka łąkowa

20% kostrzewa trzcinowa

15% kostrzewa czerwona

20% życica trwała (4N)

15% życica trwała (2N)

15% życica mieszańcowa

5% życica westerwoldzka 4N

BG-1 SPRINT

BARENBRUG HOLANDIA

Gleby normalne

Mieszanka wieloletnia na zielonkę lub kiszonkę bez roślin motylkowych

50% życica wielokwiatowa (4N)

50% życica wielokwiatowa (2N)

BG-4 UNIVERSAL

BARENBRUG HOLANDIA

Na różne stanowiska glebowe

Mieszanka do uniwersalnego użytkowania na kiszonkę, siano lub pastwiska

40% życica trwała (2N)

10% życica wielokwiatowa (4N)

25% kostrzewa łąkowa

20% tymotka łąkowa

5% kostrzewa trzcinowa miękkolistna