Loading...

Jęczmień KWS KOSMOS

lepszy wymiar plonowania

  • Najlepiej plonująca odmiana jęczmienia ozimego w doświadczeniach rejestrowych – do 107% wzorca w doświadczeniach rejestrowych
  • Dobry profil zdrowotnościowy – wysoka odporność na rynchosporiozę, pleśń śniegową oraz pałecznicę traw i zbóż
  • Elastyczny termin siewu – tolerancja na lekko opóźniony termin siewu
  • Dobra odporność na wyleganie – odmiana średniej wysokości zalecana do intensywnej uprawy
  • Bardzo dobre parametry zbieranego ziarna – wysoka MTZ i bardzo wysokie wyrównanie
  • Odporny na wirusa żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV ) Typ 1

Skala odporności na choroby

 

Odporność na choroby [skala 9 st]

Pleśń śniegowa: 7,7
Mączniak prawdziwy: 7,2
Plamistość siatkowa: 7,4
Rdza jęczmienia: 7,1
Rynchosporioza: 8
Ciemnobrunatna plamistość: 7,1
Żółta karłowatość jęczmienia: 7,3