Loading...

Higiena urządzeń

HIGIENA PRZEDUDOJOWA:

• DERMISAN PLUS
• HYPRODERM
• PREFOAM PLUS
• HYPRA’ZUR
• HYPRA FC

HIGIENA POUDOJOWA:

• FILMODIP
• HM VIR FILM PLUS
• DIP-IO 5000
• GOLDEN MIX
• HM VIR GOLD
• SANI CREAM GREEN
• SANI GEL ORANGE
• SANI BALM BLUE
• PROPISDERM
• FILMADINE
• DIP-IO 2500
• LIQ-IO 5500
• HYDERM
• IOPHILE

HIGENA URZĄDZEŃ UDOJOWYCH:

• HYPROCLOR
• HYPRACID
• INO GRIF
• SPULMICID PLUS
• PLONGYPRO
• HYPRACID PULVER

HIGENA ŚRODOWISKOWA

• PODOCUR SV
• PODOGEL
• HYPRED CLEAN
• SANI-BED
• PODOGEL
• HYPRED FORCE 7