Loading...

Rzepak Pioneer®

 

Odmiana

Opis

Typ odmiany

Plon ziarna

Plon oleju

Zawartość oleju

Rozwój przed zimą

Odporność na wyleganie

Zimotrwałość

PT303

Pierwsza odmiana z najwyższą tolerancja na zgniliznę trądzikową
Wyjątkowa odporność na wyleganie

9

9

47,4%

7

8

7

     PT 302

Stabilny i zdrowy

9

9

46,8%

6

7

9

PR46W20

Stabilny i plenny

8

9

43%

2

9

9

PX131

Stabilny i plenny

9

9

45,3%

2

9

9

PX113

Stabilny i plenny

8

9

43,9%

3

9

9

PX125 CL

 Clearfield

8

7

44,5%

3

9

9

PR46W20

Wysoki i stabilny plon

8

9

45,9%

7

7

8

PT297

Bardzo dobrze plonujący

9

9

44,5%

9

8

8

PT293

Bardzo dobrze plonujący

9

8

45,3%

8

8

7

PT298(Agile)

Tolerancyjna na wirusa żółtaczki rzepy Mieszaniec klasyczny

8

9

43%

9

9

8