Loading...

Dekalb DKC3441

SZYBKA W ODDAWANIU WODY, MOCNA NA TRUDNE WARUNKI.

RM/FAO 84/240-250

Grupa: ŚREDNIOWCZESNA

Rejestracja: SŁOWACJA 2014

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

ZIARNO BIOETANOL

TYP ZIARNA

DENT

TYP KOLBY

FLEX

WYSOKOŚĆ ROŚLINY

ŚREDNIA

OSADZENIE KOLBY

ŚREDNIE

WIGOR WIOSENNY

7

TOLERANCJA NA CHŁODY

7

TOLERANCJA NA OKRESOWE

NIEDOBORY WODY

8

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ ŁODYG

7

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ KOLB

8

STAY-GREEN

7

STAY-GREEN

8

Skala cech: 1-słaby, 9-najlepszy

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

  • Stanowisko glebowe: słabe, średnie i dobre
  • Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody – 8,5 sztuk/m2 niedobór wody – 7,5 sztuk/m2

KORZYŚCI

PLON

Wiernie plonuje w różnych warunkach. Bardzo dobra tolerancja na stresowe warunki uprawy.

EFEKT DRY-DOWN

Szybko oddaje wodę w końcowej fazie dojrzewania. Koszulki na kolbach są krótkie i łatwo się otwierają.

WIGOR WIOSENNY

Bardzo dobry wigor wiosenny.

SILNE KORZENIE

Bardzo dobry system korzeniowy.

 

REJONIZACJA

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE MONSANTO POLSKA 2018
15 LOKALIZACJI Z 19 TESTOWANYMI ODMIANAMI