Loading...

Dekalb DKC3623

BARDZO WYSOKIE I WIERNE PLONY. 105% WZORCA W BADANIACH PDO COBORU 2016

RM/FAO 86/260

Grupa: ŚREDNIOPÓŹNA

Rejestracja: POLSKA 2014

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

ZIARNO, KISZONKA, BIOETANOL

TYP ZIARNA

DENT

TYP KOLBY

FLEX

WYSOKOŚĆ ROŚLINY

WYSOKA

OSADZENIE KOLBY

ŚREDNIE

WIGOR WIOSENNY

7

TOLERANCJA NA CHŁODY

6

TOLERANCJA NA OKRESOWE

NIEDOBORY WODY

6

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

7

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ ŁODYG

7

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ KOLB

8

STAY-GREEN

8

STAY-GREEN

8

Skala cech: 1-słaby, 9-najlepszy

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

  • Stanowisko glebowe: średnie, dobre i bardzo dobre
  • Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody – 8,5 sztuk/m2 niedobór wody – 7,5 sztuk/m2

KORZYŚCI

PLON

Bardzo wysoki potencjał plonowania.

EFEKT DRY-DOWN

W końcowej fazie dojrzewania dobrze
oddaje wodę.

WIGOR WIOSENNY

Dobry wczesny wigor.

PODWYŻSZONA TOLERANCJA
NA WYSOKIE TEMPERATURY
I OKRESOWE NIEDOBORY
WODY W GLEBIE.

 

REJONIZACJA

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE MONSANTO POLSKA 2016
13 LOKALIZACJI Z 17 TESTOWANYMI ODMIANAMI