Loading...

DK Implement CL

 

 

Rekomendacje agrotechniczne

 • Termin siewu: optymalny lub opóźniony. Norma wysiewu:
  45 nasion/m², by uzyskać docelową obsadę 40 roślin/m².
 • Stanowiska glebowe: wszystkie.  Rekomendowane jest zastosowanie fungicydu o funkcji regulatora wzrostu.
 • Nawożenie wiosenne azotem: od 160 do 180 kg N/ha, w dwóch dawkach, pierwsza dawka w wysokości 100 kg N/ha, druga dawka nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kwitnienia.
  Ze względu na specyfikę uprawy odmian rzepaku ozimego
  w technologii Clearfield® prosimy o zapoznanie się
  z treścią etykiety – instrukcją stosowania preparatu Cleravis®. Szczegółowe informacje na www.clearfield.pl oraz na www.dekalb.pl

Cechy rolnicze

Wyniki plonowania w warunkach rolniczych