Loading...

DKC3730

WIERNY I STABILNY PLON W RÓŻNYCH WARUNKACH UPRAWOWYCH.
104% WZORCA (13,8 t/ha) W BADANIACH ROZPOZNAWCZYCH COBORU 2018.

RM/FAO 87/250-260

Grupa: ŚREDNIOPÓŹNA

Rejestracja: AUSTRIA 2013

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

ZIARNO, CCM, BIOETAOL

TYP ZIARNA

DENT

TYP KOLBY

FLEX

WYSOKOŚĆ ROŚLINY

WYSOKA

OSADZENIE KOLBY

ŚREDNIOWYSOKIE

WIGOR WIOSENNY

8

TOLERANCJA NA CHŁODY

7

TOLERANCJA NA OKRESOWE

NIEDOBORY WODY

7

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ ŁODYG

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ KOLB

8

STAY-GREEN

7

STAY-GREEN

8

Skala cech: 1-słaby, 9-najlepszy

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

  • Stanowisko glebowe: słabe, średnie i dobre
  • Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody – 9,0 sztuk/m2 niedobór wody – 7,5 sztuk/m2
  • Norma wysiewu na kiszonkę: odpowiednia ilość wody – 8,5-9 sztuk/m2 niedobór wody – 7,5 sztuk/m2.

KORZYŚCI

PLON

Bardzo wysoki potencjał plonowania
na ziarno przy niskim poziomie wilgotności.

EFEKT DRY-DOWN

Szybkie oddawanie wody w końcowej fazie dojrzewania.

WIGOR WIOSENNY

Bardzo dobry wczesny wigor.

MOCNE ŁODYGI

Wysoka tolerancja na wyleganie dzięki
mocnym łodygom i korzeniom.

 

REJONIZACJA

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH