Loading...

ER3817 (DKC3787)

NOWY STANDARD PLONOWANIA NA ZIARNO.

NOWOŚĆ

RM/FAO 87/270

Grupa: ŚREDNIOPÓŹNA

Rejestracja: PRZEWIDYWANY TERMIN 2019R.

CHARAKTERYSTYKA

ZASTOSOWANIE

ZIARNO BIOETANOL

TYP ZIARNA

DENT

TYP KOLBY

FLEX

WYSOKOŚĆ ROŚLINY

WYSOKA

OSADZENIE KOLBY

ŚREDNIOWYSOKIE

WIGOR WIOSENNY

8

TOLERANCJA NA CHŁODY

7

TOLERANCJA NA OKRESOWE

NIEDOBORY WODY

8

ODPORNOŚĆ NA WYLEGANIE

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ ŁODYG

8

TOLERANCJA

NA FUZARIOZĘ KOLB

8

STAY-GREEN

8

STAY-GREEN

7

Skala cech: 1-słaby, 9-najlepszy

REKOMENDACJE AGROTECHNICZNE

  • Stanowisko glebowe: słabe, średnie i dobre
  • Norma wysiewu na ziarno: odpowiednia ilość wody – 8,5-9,0 sztuk/m2 niedobór wody – 7,5-8,0 sztuk/m2

KORZYŚCI

PLON

Wysoki potencjał plonowania

SILNE KORZENIE

Bardzo dobry system korzeniowy.

WIGOR WIOSENNY

Dobry wczesny wigor.

MOCNE ŁODYGI

Zdrowe i mocne rośliny, wysoka
tolerancja na wyleganie łodygowe
i korzeniowe.

 

REJONIZACJA

 

WYNIKI PLONOWANIA W WARUNKACH ROLNICZYCH

DOŚWIADCZENIA ŁANOWE MONSANTO POLSKA 2018
16 LOKALIZACJI Z 19 TESTOWANYMI ODMIANAMI