Loading...

P0725

Mieszaniec na biogaz

Cechy

  • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
  • Typ ziarna – dent
  • Rośliny bardzo wysokie o mocnych łodygach
  • Rośliny pozostają długo zielone
  • Mieszaniec późny z przeznaczeniem do produkcji kiszonki
    i biogazu

Polecany do uprawy w rejonach południowych na stanowiskach narażonych na niedobory wody, w odpowiedniej obsadzie, toleruje wysokie temperatury. Nadaje się do wcześniejszych siewów. Z uwagi na FAO polecany na kiszonkę, a na ziarno tylko w rejonach najcieplejszych

FAO
K:320
BARDZO PÓŹNY

 

 

Doskonała zdolność oddawania wody Wytrzymałość na suszę Doskonałe plonowanie Bio Entanol Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.