Loading...

P7902

Mieszaniec na kiszonkę

Cechy

  • Typ – zbliżone do flint/ SC
  • Wysoka tolerancja na chłody i głownię guzowatą
  • Rośliny wysokie, o mocnych łodygach, wysoka zawartość skrobi
  • Łodygi i liście bardzo zdrowe
  • Wysoka strawność ogólna

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych glebach, także wilgotnych i chłodnych w odpowiedniej obsadzie. Nadaje się do wcześniejszych siewów.

FAO
K:250
ŚREDNIOWCZESNY

 

 

Znakomity plon energii Doskonały wzrost Doskonałe plonowanie

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.