Loading...

P8000

Mieszaniec uniwersalny

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – czysty dent
  • Ziarno bardzo grube, ale dobrze dojrzewa
  • Dobry wzrost początkowy, wcześnie kwitnie
  • Ziarno doskonale oddaje wodę, szybko dojrzewa
  • Wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody

Polecany do uprawy w całym kraju na kiszonkę, na ziarno w cieplejszych i wilgotnych rejonach, na dobrych i średnich glebach, w odpowiedniej obsadzie.

FAO
K:230 Z:230
ŚREDNIOWCZESNY

 

Znakomity plon energii Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.