Loading...

P8307

Następca lidera

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – ziarno zbliżone do dent
  • Mieszaniec wysoko wydajny, zdrowy o znakomitych parametrach agronomicznych
  • Może być wykorzystany do produkcji kiszonki wysokiej jakości i strawności
  • Znakomity wzrost początkowy
  • Łodygi i liście bardzo zdrowe, wysoce tolerancyjne na Helminthosporium turcicum

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, także zredukowanej obsadzie. Mieszaniec zbliżony do P8400,
ale o lepszych parametrów plonu.

FAO
K:240 Z:230
ŚREDNIOWCZESNY

 

Odmiana dojrzewająca
na zielonej łodydze
Wytrzymałość na suszę Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.