Loading...

P8372

Mieszaniec 2 w 1

Cechy

  • Typ – mieszaniec pojedynczy SC
  • Typ ziarna – zbliżone do flint
  • Mieszaniec uniwersalny wysoko plonujący
    w uprawie na kiszonkę
  • Średniowczesny o bardzo wysokim potencjale plonowania w obu kierunkach uprawy
  • Dobry wzrost początkowy i wysoka tolerancja
    na chłody w całym okresie wegetacji
  • Rośliny bardzo zdrowe

Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych glebach, także w wilgotnych chłodnych warunkach dostarcza wysokie plony zielonej masy, w odpowiedniej obsadzie.

FAO
K:240 Z:230
ŚREDNIOWCZESNY

 

Znakomity plon energii Doskonały wzrost Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.