Loading...

P8500

Dent idealny na kiszonkę

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – dent
  • Polecany szczególnie do uprawy na kiszonkę z uwagi na duże plony zielonej masy
  • Kolby bardzo szybko dojrzewają, zawieszone na średniej wysokości

Polecany do uprawy w rejonach cieplejszych na dobrych
i średnich glebach, w odpowiedniej obsadzie.

FAO
K:250 Z:250
ŚREDNIOWCZESNY

 

Znakomity plon energii Doskonały wzzrost Doskonałe plonowanie Bio Gaz

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.