Loading...

PR38N86

Minimalizuj koszt suszenia

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – dent
  • Ziarno dobrze oddaje wodę
  • Kolby szybko dojrzewają
  • Dobrze toleruje okresowe niedobory wody

Polecany na ziarno w rejonach środkowych i południowych, na wszystkich typach gleb w odpowiedniej obsadzie

 

FAO
Z:270
ŚREDNIOPÓŹNY

 

Wytrzymałość na suszę Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.