Loading...

PR39A98

Niedrogo kupujesz dużo mleka zyskujesz

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – ziarno typu dent
  • Wcześnie kwitnie, a ziarno szybko dojrzewa
  • Dobrze plonuje w warunkach stresowych
  • Bardzo wysoka tolerancja na choroby liści

Dobrze toleruje rozrzedzone siewy i okresowe niedobory wody w glebie.

FAO
K:240
ŚREDNIOWCZESNY

 

Wytrzymałość na suszę Doskonała zdolność oddawania wody Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.