Loading...

PR39H32

Mieszaniec uniwersalny

Cechy

  • Typ – mieszaniec typu SC
  • Typ ziarna – flint
  • W uprawie na ziarno daje wysokie i stabilne plony
  • Rośliny ulistnione dające kiszonkę o znakomitych parametrach jakościowych
  • Ziarno nadaje się na przemiał

Toleruje okresowe niedobory wody, stabilnie plonuje w różnych warunkach klimatycznych i glebowych

FAO
K:230 Z:240
ŚREDNIOWCZESNY

 

Znakomity plon energii Doskonałe plonowanie Bio Entanol

 

 

 

Opis profil agronomiczny oraz ocena punktowa oparte na podstawie porównań tylko między mieszańcami Pioneer’a. Ocena wyznaczana na podstawie doświadczeń i danych w szerokim zakresie warunków klimatycznych i typów gleb, wyznacza średnią dla danego regionu w normalnych warunkach klimatycznych. Warunki ekstremalnie mogą oddziaływać negatywnie.