Loading...

PT242

MIESZANIEC PÓŁKARŁOWY

Duża produktywność

odporny na patogeny

super wytrzymały

Cechy

  • Wysoki potencjał plonowania dorównuje odmianom standardowym
  • Odporność na specyficzne rasy sprawcy kiły kapustnych
  • Dobry system korzeniowy oraz wysoki wigor początkowy pozwala efektywnie wykorzystać wodę oraz składniki pokarmowe

Zalecenia uprawowe

Rośliny o dobrej zimotrwałości i zdrowotności , zwłaszcza na Phoma, zalecany zabieg ochrony kwiatów przeciw zgniliźnie twardzikowej
( Sclerotinia )

  • Plon ziarna: 7/9
  • Plon oleju: 7/9
  • Zawartość oleju: 47,1
  • Zawartość glukozynolanów: 13,0

Ilość wysiewu nasion /m2

Wczesny: –

Optymalny: 50

Opóźniony: 60